Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele Fairtrade cadeaus en (h)eerlijke Fairtrade  levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Fairtrade

Eerlijke handel of Fairtrade is internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Het gaat om een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel.

De criteria voor Fairtrade zijn, kort gezegd:

  • Eerlijke prijzen, leefbare lonen, en indien nodig voorfinanciering
  • Verantwoorde arbeidsomstandigheden
  • Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
  • Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • Vakbondsvrijheid en aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers
  • Zorg voor het milieu
  • Contracten afsluiten voor een langere periode
  • Bieden van ondersteuning aan producent
  • Transparantie