PlusPlus

De Wereldwinkel wordt gerund door vrijwilligers en daarmee blijven de kosten ook laag. Het verschil tussen aankoop en verkoop, de marge, wordt gebruikt voor het bestrijden van de kosten. Denk aan huur, energie, telefoon, belastingen en nog wat vrijwilligerskosten. Ook de gehele voorraad in de winkel en opslag wordt hiermee gefinancieerd. Immers wij betalen onze aankopen direct aan de producenten en alles wat niet verkocht wordt is voor rekening en risico van de winkel. Wat dan nog overblijft wordt gezien als buffer voor minder goede tijden. Zo hebben wij bijvoorbeeld de pandemie kunnen 'overleven' en moeten we, ook als het een periode minder goed gaat, aan onze contractuele verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Op onze algemene ledenvergadering in 2022 is besloten om een klein percentage van deze buffer 'uit te lenen' aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Wij doen dit niet rechtsstreeks, maar via de organisatie PlusPlus. Zo helpen wij de ondernemers dubbel!

Meer weten over wat de organisatie PlusPlus is en doet? Click dan op deze link.